[Truc Vo] Triết gia Phạm Công Thiện

137

Truc Vo: Pham Cong Thien

tại Houston ngày 04 tháng 11/2007.buổi ra mắt sách Huyền Thoại Duy Ma Cật của Tuệ SỹGiáo sư, cư sĩ Phạm Công Thiện, pháp danh Nguyên Tánh, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Sorbonne – Pháp, nguyên Giáo sư Triết học tại Đại học Toulouse – Pháp, nguyên Khoa trưởng Phân khoa Văn học và Khoa học Nhân văn tại Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn; đã thuận thế vô thường, xả bỏ thân tứ đại vào ngày 8-3, 2011 tại thành phố Houston, Texas, hưởng thọ 71 tuổi.

[Truc Vo] Triết gia Phạm Công Thiện Video by Truc Vo- Phone: 832 475 4772 e-mail:trucvovi@gmail.comTriết-gia Phạm Công Thiện, người được ban tổ chức mời giới thiệu về tác giả và tác phẩm Huyền Thoại Duy Ma Cật. tại Houston ngày 04 tháng 11/2007.buổi ra mắt sách Huyền Thoại Duy Ma Cật của Tuệ SỹGiáo sư, cư sĩ Phạm Công Thiện, pháp danh Nguyên Tánh, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Sorbonne – Pháp, nguyên Giáo sư Triết học tại Đại học Toulouse – Pháp, nguyên Khoa trưởng Phân khoa Văn học và Khoa học Nhân văn tại Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn; đã thuận thế vô thường, xả bỏ thân tứ đại vào ngày 8-3, 2011 tại thành phố Houston, Texas, hưởng thọ 71 tuổi.
Nguồn: Triết gia Phạm Công Thiện

[msvui.com] Khóa học thiết kế đồ họa & video