[AIDA ACADEMY] [Khóa học Facebook] Hướng dẫn làm Video Vuông để chạy quảng cáo Facebook với Camtasia Studio 9

117

AIDA ACADEMY:

Chỉ mất 5-10 phút là bạn đã có thể làm cho mình 1 video định dang vuông để chạy quảng cáo Facebook rồi.Chúc các bạn thành công!

[AIDA ACADEMY] [Khóa học Facebook] Hướng dẫn làm Video Vuông để chạy quảng cáo Facebook với Camtasia Studio 9 Chỉ mất 5-10 phút là bạn đã có thể làm cho mình 1 video định dang vuông để chạy quảng cáo Facebook rồi.Chúc các bạn thành công!
Nguồn: [Khóa học Facebook] Hướng dẫn làm Video Vuông để chạy quảng cáo Facebook với Camtasia Studio 9

[msvui.com] Khóa học ngoại ngữ