[Thai Ha Books] Đọc sách cùng bé

183

Thai Ha Books: Kids, trẻ em, cha mẹ, audiobooks, đọc sách cùng bé, học tiếng Việt

Video được trích trong cuốn sách “10 ngày ngắm thế giới của MẮT NHẮM TỊT” sách thuộc dự án “Trẻ em viết cho trẻ em”. Cuốn sách sẽ được phát hành vào ngày 06/04/2019Cuốn sách sẽ mang đến cho:- Các bạn nhỏ: Hành trình tập quan sát, tập “mở mắt” và tập sử dụng tiếng ViệtHọc cách quan sát, ghi chép và từ bỏ các bài văn mẫu- Phụ huynh:Phương pháp hữu hiệu dạy con học tiếng ViệtHiểu hơn về thế giới tưởng tượng của trẻ con


Video được trích trong cuốn sách “10 ngày ngắm thế giới của MẮT NHẮM TỊT” sách thuộc dự án “Trẻ em viết cho trẻ em”. Cuốn sách sẽ được phát hành vào ngày 06/04/2019Cuốn sách sẽ mang đến cho:- Các bạn nhỏ: Hành trình tập quan sát, tập “mở mắt” và tập sử dụng tiếng ViệtHọc cách quan sát, ghi chép và từ bỏ các bài văn mẫu- Phụ huynh:Phương pháp hữu hiệu dạy con học tiếng ViệtHiểu hơn về thế giới tưởng tượng của trẻ con
Nguồn: Đọc sách cùng bé