Bão Táp Triều Trần (Trọn Bộ 6 Cuốn)

118
Bão Táp Triều Trần (Trọn Bộ 6 Cuốn):

Bão Táp Triều Trần là bộ sách tiểu thuyết viết về thời đại oanh liệt nhất lịch sử phong kiến Việt Nam – nhà Trần.
Với 6 cuốn tiểu thuyết, tác giả đã đưa người đọc đi hết thời đại nhà Trần từ lúc bắt đầu đến lúc diệt vong, đi qua hết tất cả hưng thịnh, suy vong của nhà Trần. Không chỉ vậy, tác giả còn điểm hết một lượt các danh nhân, các công thần,… đã góp phần tạo nên sự hưng thịnh của nhà Trần.

Nguồn: Bão Táp Triều Trần (Trọn Bộ 6 Cuốn)

[msvui.com] ke toan tai chinh dau tu