Thầy Minh Triết, Trò Trí Huệ

118
Thầy minh Triết, Trò Trí Huệ
Mối quan hệ giữa một vị thầy và một môn sinh có thể là một trải nghiệm vô cùng đáng giá và thúc đẩy cuộc sống, tuy nhiên nó cũng có thể chứa đầy những nhầm lẫn và rắc rối. Đối với những môn sinh phương Tây tu tập với các vị thầy phương Đông, các khó khăn có thể bị nhân lên bởi những khác biệt văn hóa, rào cản ngôn ngữ, và những kỳ vọng khác biệt.
Cuốn sách này xem xét mối quan hệ giữa vị thầy và môn sinh trong bối cảnh Phật giáo Tây Tạng. Tác giả đã khảo sát một phạm vi rộng các tình huống, khám phá nguyên nhân của các rắc rối có thể xảy ra. Bằng việc làm sáng tỏ những nguồn gốc dẫn đến nhầm lẫn, tác giả cung cấp những phương pháp để chữa lành thương tổn và khuyến khích những mối quan hệ lành mạnh.
“ Alex Berzin đã đối diện với một trong những vấn đề nóng nhất của Phật giáo ở phương Tây – mối quan hệ giữa đạo sư và đệ tử. Đây là một công trình sẽ còn ảnh hưởng mạnh sau này.”
Lama Surya Das “… Cuốn sách đáng suy nghĩ và toàn diện nhất từng được viết về mối quan hệ giữa vị thầy và môn sinh.”
Jack Kornfield “Một cách tiếp cận súc tích, đáng suy nghĩ và sâu sắc về mối quan hệ thầy-trò, sẽ mang lại ích lợi cho cả người mới bước vào con đường tu tập và cả những hành giả cao cấp.” Thubten Chodron
Thông tin sản phẩm này có hữu ích cho bạn không ?
Hoàn toàn hữu ích Khá hữu ích Bình thường Không hẳn Hoàn toàn không
Thông Tin Chi Tiết

Nguồn: Thầy Minh Triết, Trò Trí Huệ

[msvui.com] Khóa học kyna